بلوک زیرکونیا

بلنک | بلوک | زیرکونیا | زیرکونیوم | Bloomden

بلنک | بلوک | زیرکونیا | زیرکونیوم | Bloomden

کد محصول: 1007

بلوک های زیرکونیوم

ساخت کمپانی بلوومدن چین

در مدل های O شکل برای کدکم ها معمولی

و مدل D شکل برای آمان گیرباخ

 

 

اشتراک گذاری مطلب در

۴۲۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان
» توضیحات بیشتر
بلنک | بلوک | زیرکونیا | زیرکونیوم | Zirkonzahn

بلنک | بلوک | زیرکونیا | زیرکونیوم | Zirkonzahn

کد محصول: 1022

Zirkonzahn Zirconia Blank ICE Translucent WITH STEP

ساخت زیرکونزای ایتالیا

 

اشتراک گذاری مطلب در

۵۲۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان
» توضیحات بیشتر
بلنک زیرکونیا- زیرکونزان – (95H10)

بلنک زیرکونیا- زیرکونزان – (95H10)

کد محصول: 1016

Zirconzahn Zirconia Blank ICE Translucent-95H10 5 TEC

ساخت زیرکونزای ایتالیا

سایز 95 در 10

اشتراک گذاری مطلب در

۳۷۰,۰۰۰ تومان
» توضیحات بیشتر
بلنک زیرکونیا- زیرکونزان – (95H14)

بلنک زیرکونیا- زیرکونزان – (95H14)

کد محصول: 1018

Zirconzahn Zirconia Blank ICE Translucent-95H14 5 TEC

ساخت زیرکونزای ایتالیا

سایز 95 در 14

اشتراک گذاری مطلب در

۴۶۰,۰۰۰ تومان
» توضیحات بیشتر
بلنک زیرکونیا- زیرکونزان – (95H16)

بلنک زیرکونیا- زیرکونزان – (95H16)

کد محصول: 1019

Zirconzahn Zirconia Blank ICE Translucent-95H16 5 TEC

ساخت زیرکونزای ایتالیا

سایز 95 در 16

اشتراک گذاری مطلب در

۵۱۰,۰۰۰ تومان
» توضیحات بیشتر
بلنک زیرکونیا- زیرکونزان – (95H18)

بلنک زیرکونیا- زیرکونزان – (95H18)

کد محصول: 1020

Zirconzahn Zirconia Blank ICE Translucent-95H18 5 TEC

ساخت زیرکونزای ایتالیا

سایز 95 در 18

اشتراک گذاری مطلب در

۵۷۰,۰۰۰ تومان
» توضیحات بیشتر
بلوک | زیرکونیا | بلنک | زیرکونیوم | HUGE

بلوک | زیرکونیا | بلنک | زیرکونیوم | HUGE

کد محصول: 1017

اشتراک گذاری مطلب در

۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۹۰,۰۰۰ تومان
» توضیحات بیشتر
بلوک | زیرکونیا | بلنک | زیرکونیوم | MGM Labs

بلوک | زیرکونیا | بلنک | زیرکونیوم | MGM Labs

کد محصول: 1021

Zirconia Blank

ساخت MGM Lab

 

اشتراک گذاری مطلب در

۶۰۰,۰۰۰ تومان
» توضیحات بیشتر
بلوک های زیرکونیوم بلوومدن سایز 10*98

بلوک های زیرکونیوم بلوومدن سایز 10*98

کد محصول: 1006

بلوک های زیرکونیوم

ساخت کمپانی بلوومدن چین

در مدل های O شکل برای کدکم ها معمولی

و مدل D شکل برای آمان گیرباخ

سایز 10*98

 

اشتراک گذاری مطلب در

۲۷۰,۰۰۰ تومان
» توضیحات بیشتر
بلوک های زیرکونیوم بلوومدن سایز 12*98

بلوک های زیرکونیوم بلوومدن سایز 12*98

کد محصول: 1008

بلوک های زیرکونیوم

ساخت کمپانی بلوومدن چین

در مدل های O شکل برای کدکم ها معمولی

و مدل D شکل برای آمان گیرباخ

سایز 12*98

 

اشتراک گذاری مطلب در

۳۰۰,۰۰۰ تومان
» توضیحات بیشتر
error: Content is protected !!
قالب ووکامرس