آموزش دندانپزشکی دیجیتال

دندانپزشکی دیجیتال چیست؟

دندانپزشکی دیجیتال به معنای کاربردهای علوم کامپیوتر و  ابزار و تجهیزات مهندسی دیجیتالی شده در ارائه طرح‌های درمانی و  انجام درمان های دندانپزشکی است . ورود دامنه‌ی بسیار گسترده ای از دستگاه های دیجیتال ( همچون اسکنرهای داخل دهانی، خارج دهانی یا لابراتواری ، اسکنرهای صورت و CBCT) با  نرم افزارهای طراحی پیشرفته، متریال و مواد جدید و ابزارهای قدرمند کدکم (پرینترهای سه بعدی و دستگاه‌های میلینگ) سبب  دگرگونی اساسی زمینه‌های مختلف دندانپزشکی شده است بدین دلیل آموزش دندانپزشکی دیجیتال از موضوعات اساسی دندانپزشکی امروز خواهد بود.

در حال حاضر پیشرفت‌های دنیای دیجیتال، درحال تغییر و بروزرسانی روند ها و پروسه های کاری دندانپزشکی است. در دندانپزشکی دیجیتال آینده، چهار فرایند اصلی شامل موارد زیر است:

  •  تصویربرداری و اسکن داخل دهانی
  •  آماده سازی یا پردازش اطلاعات ( طراحی و آنالیز )
  •  فرآیند تولید و ساخت
  •  و در نهایت کاربرد کلینیکی برروی بیمار

تصویربرداری و اسکن داخل دهانی

تصویربرداری اولین فرایند از پروسه‌های دندانپزشکی دیجیتال است که از سیستم‌هایی همچون اسکنرهای داخل دهانی برای فتوگرافی  و CBCT برای رادیوگرافی استفاده می شود.

رادیوگرافی و فتوگرافی دیجیتال( با استفاده از CBCT و intra oral Scanner ) ، در ترکیب با نرم افزارهای طراحی و انالیز دنداپزشکی  امکان طراحی لبخند دیجیتال را  برای مجسم سازی قبل از عمل و ارتباط با بیمار و همچنین ارائه طرح‌ درمان های قوی بر پایه مستندات و ویژگی‌های منحصربفرد هر بیمار را  فراهم می‌آورد.

اسکنرهای داخل دهانی امکان قالبگیری های بسیار دقیق دیجیتال  از قوس های فکی را می‌دهد. به گونه‌ای که این روش در حال جایگزینی روش های سنتی قالبگیری با تری و مواد قالبگیری است که کمتر مورد علاقه بیماران بوده و گاهی هم ممکن است از نظر عملکردی بر روی بعضی بیماران هم دچار مشکل شود. در کنار تمامی مزایایی این سیستم قالبگیری دیجیتال هزینه‌های اولیه ی بالای خرید اسکنر داخل دهانی مسئله اساسی دندانپزشکان است که این موضوع نیز با رقابتی شدن عرصه‌ی اسکنرهای داخل دهانی دیجیتال در حال مرتفع شدن است.

آماده سازی یا پردازش اطلاعات ( طراحی و آنالیز )

آماده سازی یا پردازش اطلاعات ثبت شده با استفاده از سیستم‌های تصویر برداری (CBCT) و اسکنرهای داخل دهانی(intra oral Scanner ) می تواند با نرم افزاهای خاصی همچون طراحی لبخند دیجیتال، طراحی دندان، طراحی سرجیکال گاید و طرح درمان ایمپلتولوژی، نرم افزار طرح درمان ارتودنسی برای مواردی همچون الاینرهای شفاف و دیگر زمینه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. اهمیت موضوع  آموزش دندانپزشکی دیجیتال در این بخش به بیشترین حد خود می رسد و از بخش های پراهمیت دندانپزشکی دیجیتال است.

فرآیند تولید و ساخت

فرآیندهای تولید و ساخت بسته به هرکدام از زمینه های طراحی و انالیز برای اهداف مشخص شده با استفاده از دستگاه‌های میلینگ و پرینترهای سه‌بعدی دندانپزشکی انجام خواهد شد. مسئله آموزش دندانپزشکی دیجیتال در این بخش برای تکنسین های لابرتواری و دندانسازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کاربرد کلینیکی برروی بیمار

کاربرد کلینیکی برروی بیمار هدف نهایی از پروسه های طی شده است که برای دستیابی به بهترین نتیجه ممکن در بهترین حالت هزینه ای و کمترین خطر برای بیماران است. در این بخش نیز در حوزه ای آموزشی دندانپزشکی دیجیتال کارهای همچون برگزاری “برگزاری کنگره سراسری دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی؛ از دندانپزشکی دیجیتال تا چالش‌های نوین”  از سوی انجمن ها و دانشگاه های مرتبط دندانپزشکی دیجیتال انجام شده است و نیازمند آموزش های تخصصی و ویژه ای دیگری نیز است که در برنامه های خاصی از آموزشی های شرکتی دندانپزشکی دیجیتال و همچنین آموزش های موسسه های آزاد دندانپزشکی دیجیتال می گنجد.

اشتراک گذاری مطلب در