پـوسـیـدگـی دنـدان، امـروزه یـکـی از شـایـع‌تـریـن مـشـکــلات مــردم در ســراســر جـهــان اســت. بـرای پر‌کردن فضای خالی دندان از یک سری کامپوزیت سازگار با محیط زیست استفاده می شود که فضای خـالـی دنـدان پـوسـیـده پـر شـود. ایـن کـامپوزیت به خودی خود نرم بوده و باید سخت شود. برای این منظور  از یک کالای دندانپزشکی ، استفاده می‌شود. یکی از این دســتــگـــاه‌هـــا کـــه جـــزء جـــدایـــی‌نــاپــذیــر در مـیــان دستگاه‌های دندانپزشکی است، لایت‌ کیور است.

لایت‌ کیور با لامپ هالوژنه، دارای فن برای خنک کردن یا کمپرسور هوا است. کلیدها با دقت بالا، زمان انفجار (یا تخلیه انرژی) را کنترل می‌کنند و رفلکتور دسته‌های انرژی را از مسیر هدایت نور عـبــور مــی‌دهــد. قــدرت تــابــش در لایــت‌کیـورهـا مـتـفـاوت و از ۱۰۰ مـیلی‌وات بر سانتی‌متر مربع تا ۳۰۰۰ مـیـلـی‌وات بـر سـانـتـی‌مـتـر مـربـع هـسـتـنـد که دندانپزشک می‌تواند بر اساس نیاز خود تابش‌های مـتـفاوت را انتخاب کند. لایت‌کیورها در قسمت داخـل خـود دارای ۸ قـسمت هستند که مهم‌ترین آن‌ها وجود مدار الکترونیکی است  که کنترل جریان نـور را بـه ‌عهده دارند. همچنین این دستگاه برای تنظیـم ولتـاژ خـود از یـک تـرانس تبدیل ولتاژ بهره می‌برد.

از لایت‌ کیور امروزه برای سخت شدن کامپوزیت ها استفاده می شود، طیف آبی نور مرئی است. پس برخلاف آنکه عده ای به اشتباه آنرا لیزر یا اشعه ماورای بنفش می نامند، این نور همان نور مرئی است.

این نور قدرت نفوذ به حدود ۲ میلیمتر از کامپوزیت را داراست. پس دندانپزشک باید لایه به لایه کامپوزیت را روی دندان بگذارد و هر بار حدود ۲۰ تا ۳۰ ثانیه نور آبی را بتاباند تا هر لایه سفت شود و بعد لایه بعدی را بگذارد. اگر کامپوزیت نور کافی دریافت نکند ،ماده به خوبی سفت نمی شود و احتمال شکستگی در ترمیم و همچنین رنگ پذیری و تغییر رنگ آن در آینده وجود دارد.

بعد از سفت شدن کامپوزیت، دندانپزشک با استفاده از وسایل و برس های مخصوص، سطح آنرا پولیش می کند تا زیبا و براق شود. از آنجا که رنگ های گوناگونی از کامپوزیت وجود دارد، دندانپزشک رنگی را انتخاب می کند که بیشترین شباهت را به رنگ دندان اولیه داشته باشد.

از دیگر مزایای کامپوزیت، علاوه بر زیبایی، این است که این ماده با استفاده از تمهیداتی که توسط دندانپزشک به کار بسته می شود قابلیت چسبیدن به نسج دندان را دارد، همین امر باعث می شود تا نیاز نباشد که دندانپزشک تراش زیادی به دندان بدهد.(بر خلاف آمالگام که نیاز به تراش نسج بیشتری از دندان دارد تا ترمیم از دندان جدا نشود.)بنابراین با استفاده از کامپوزیت ها می توان بافت بیشتری از دندان را حفظ کرد.

از کامپوزیت علاوه بر ترمیم پوسیدگیها، در ترمیم شکستگی لبه دندان های جلویی، در بستن فاصله های بین دندانی، در تصحیح کردن شکل دندان های بد فرم، و در ارتودنسی برای چسباندن سیم های ارتودنسی ثابت، استفاده می شود.

مساله ای که طی کار کردن با کامپوزیت مهم است، این است که دندان مورد نظر و محیط اطراف آن باید تا جایی که امکان دارد خشک باشد، تا حداکثر چسبندگی کامپوزیت با دندان فراهم شود. دندانپزشک این کار را با استفاده از پنبه و ساکشن های قوی انجام میدهد و بیمار نیز باید در این مرحله همکاری لازم را با دندانپزشک انجام دهد.

لایت‌ کیور در چه مواردی به کار میرود؟

لایت‌ کیو برای پلیمریزاسیون استفاده می‌شود. ایـن امر به خاطر لامپ کوارتز (هالوژنه) ۷۵ وات پـــرقـــدرتـــی اســـت کـــه درون مــحــفــظـــه رفـلـکـتــور (مـنـعـکـس‌کـننده نور) است. همچنین به منظور پر کردن فضای خالی دندان پوسیده کاربرد دارد.
اجزاء داخلی دستگاه
۱- برد الکترونیکی کنترل جریان نور
۲- ترانس تبدیل ولتاژ
۳- لامپ هالوژنیک
۴- کابل یا شیلنگ هدایت نور
۵- هندپیس
۶- رفکلتور
۷- کلیدهای خاموش و روشن دستگاه
۸- سوئیچ های سیگنال

اشتراک گذاری مطلب در